Borgerstyrede budgetter øger socialt udsattes selvbestemmelse og ansvar for eget liv

Af Vibeke Rasmussen
Sekretariatsmedarbejder

24. april 2024

Siden 2022 har flere kommuner givet socialt udsatte mulighed for at få stillet et større kontantbeløb til rådighed, som de fx kan bruge til at etablere sig i et hjem eller styrke deres muligheder for at komme i job eller uddannelse. Grundtanken bag disse såkaldte borgerstyrede budgetter er at give modtagerne mulighed for at realisere nogle af de drømme, de har - og give dem indflydelse og medansvar for deres liv.

Kristeligt Dagblad beskriver i dagens avis bl.a. Aabenraas, Aarhus’ og Københavns Kommuners gode erfaringer med borgerstyrede budgetter, som har indgået i forskellige projekter målrettet hjemløse, unge ledige og brugere af psykiatrien. Alle tre kommuner har sparet penge på ordningen og ønsker at fortsætte denne praksis.  

I Aabenraa har ordningen med borgerstyrede budgetter kørt siden 2022 med støtte fra Socialstyrelsen. I alt 15 borgere ramt af hjemløshed har fået stillet 50.000 kr. til rådighed, som de selv kunne vælge, hvad skulle bruges til. Pengene er typisk blevet brugt til at etablere sig i en ny bolig, købe en mobiltelefon for at få adgang til MitID eller lignende. Deltagerne har været meget omhyggelige med at overveje, hvad pengene skulle bruges til.

Københavns Kommune har ligeledes med støtte fra Socialstyrelsen kørt et to-årigt forsøg med udvikling af borgerstyrede budgetter for en gruppe psykisk sårbare samt en gruppe hjemløse. I alt syv deltagere har i et kort kursusforløb reflekteret over, hvordan de bedst kunne bruge de 50.000 kr. der var stillet til rådighed til dem hver i sær. Projektet fortsætter som et partnerskab mellem Københavns Kommune og Bikubefonden, som har doneret 4 millioner kroner til videreførelsen.

For alle deltagere gælder det, at tildelingen af en større sum penge, som de selv kan råde over, har givet dem mulighed for at realisere nogle af de drømme, de selv mener, kan bringe dem videre i livet. Mange års psykisk og økonomisk pres har haft den konsekvens, at flere deltagere er holdt op med at lægge planer for fremtiden.  Projektleder Christina Færch-Jensen, fra Kapitalværkstedet i Københavns Kommune, forklarer, at det ofte er svært for mennesker, der har været længe i det sociale system, at tage ansvar for eget liv. Hun ser derfor de borgerstyrede budgetter som en brugbar metode til at give de socialt udsatte større indflydelse og ansvar for eget liv.

På landsforeningen Arbejde Adlers forsorgshjem møder vi mennesker med forskellige psykiske og økonomiske problemer, som i mange tilfælde har mistet troen på sig selv og fremtiden. Vi genkender således problematikken med, at socialt udsatte er økonomisk presset og kan have svært ved at lægger planer for fremtiden. Vi hilser derfor ideen med borgerstyrede budgetter velkommen, men finder det ligeledes vigtigt, at der skaffes flere fleksible arbejdspladser til mennesker på kanten af eller helt uden for arbejdsmarkedet, så socialt udsatte får mulighed for at bruge deres ressourcer og få en indkomst.

Læs den fulde artikel på Kristeligt Dagblads hjemmeside 

Er du nysgerrig på at vide mere? Læs artikel på Center for Borgerdialogs hjemmeside om Kapitalværksteder

                                                                                                                                                                                                              

Vil du gerne læse flere nyheder fra Arbejde Adler? Tilmeld dig vores nyhedsbrev.