Brug for modeller for det værdige liv – sidst i livet

Af Vibeke Rasmussen
Sekretariatsmedarbejder

28. maj 2024

Torsdag den 23. maj bragte Kristeligt Dagblad et debatindlæg om, at to medlemmer af ”Udvalget for en værdi død” har valgt at træde ud. De har truffet dette valg, fordi de har erfaret, at "det fra starten har haft et ufravigeligt fokus på at skabe konkrete modeller for aktiv dødshjælp og assisteret selvmord".

I Landsforeningen Arbejde Adler er vi alvorligt bekymrede for, at indførelse af aktiv dødshjælp / assisteret selvmord kan bringe løsningen af sociale problemer ud på et farligt sidespor. 

Læs Landsformand Torben Larsens og sekretariatschef Dorte Andersens fulde kommentar i dagens udgave af Kristeligt Dagblad:  https://www.kristeligt-dagblad.dk/debat/sporene-fra-canada-skraemmer-der-er-brug-andre-modeller-det-vaerdige-liv