Arbejdet giver mig energi

Af Vibeke Rasmussen
Sekretariatsmedarbejder

6. juni 2024

Midt i forsorgshjemmet Godrums ny-istandsatte have stod en faldefærdig pavillon. Engang blev den brugt som rygerum. Senere blev den brugt som voiler. Da fuglene efterfølgende forvandt igen, fik pavillonen lov til at passe sig selv i mange år - indtil Thomas flyttede ind.

Thomas flyttede ind på Godrum i midten af april måned i år. Der gik ikke længe, før han kastede sig over det store projekt med at istandsætte den gamle pavillon. Allerede inden Thomas flyttede ind på Godrum blev han spurgt, om der var noget han havde lyst til at beskæftige sig med under sit ophold på forsorgshjemmet.

Thomas har arbejdet hele sit liv. De fleste år som professionel maler og gulvsliber, men igennem årene har han tilegnet sig mange forskellige kompetencer, så han i dag også kan kalde sig for autodidakt tømrer. En medarbejder på Godrum fik hurtigt øjnene op for Thomas’ kompetencer og spurgte, om det ikke var noget for Thomas at gå i krig med renoveringen af pavillonen. ”Flere var gået i gang med projektet før mig, men havde givet op” fortæller Thomas og fortsætter ”Jeg vil gerne arbejde med håndværksting og har ikke grønne fingrer”. Derfor gav det god mening for Thomas at takke ja til opgaven.

Thomas har arbejdet alene med renoveringen af pavillonen. ”Jeg har måtte sige nej til flere” fortæller Thomas til spørgsmålet om, hvorvidt han fik hjælp af andre. ”Jeg var nødt til at gøre det alene, da det var for svært at sætte andre ind i opgaverne” uddyber Thomas og forklarer samtidigt, at personalet på Godrum følte sig trygge ved, at han stod for renoveringen, da han havde de rette faglige kvalifikation til at løse opgaven.

Ønsket om at deltage i diverse have- eller vedligeholdelsesopgaver er Thomas imidlertid ikke ene om at have. For som Thomas forklarer, er stedet drevet af en fælles ånd om, at alle gør det de kan for at hjælpe. Også selvom der er tale om frivillig hjælp uden løn. Det skaber mening og glæde for de fleste, og som Thomas selv formulerer det: ”Uden projektet ville jeg bruge min dag på at ryge en smøg med de andre og sidde på værelset resten af dagen. Det bliver hurtigt ensomt”.

Det har betydet meget for Thomas at have noget at stå op til. På dage uden regn arbejdede han typisk fra kl. 8-15 med projektet. ”Det giver mig ekstra energi” fortæller han – også selvom hans døgnrytme stadig er præget af mange års arbejde som håndværker, så han vågner kl. 3 næsten hver morgen.

Pavillonen blev færdig denne uge og skal fremover bruges som et kombineret opholds- og rygerum. Der vil blive opsat et hønsenet rundt om dele af pavillonen, hvor der med tiden vil vokse grønne planter op, som forhåbentlig vil gøre pavillonen mere indbydende end tidligere og tiltrække mange brugere. ”Det giver en tilfredshed i sig selv at vide, hvad pavillonen skal bruges til” forklarer Thomas med en afsluttende bemærkning til, hvad han personligt har fået ud af at arbejde, mens han bor på Godrum.

Torsdag den 6. juni blev pavillonen officielt indviet med jordbærtærte, kaffe og kakao for alle beboere og medarbejdere.