Forsorgshjemmet Roskildehjemmet

Alle mennesker har krav på at blive mødt med varme, forståelse, respekt og ligeværdighed.

Roskildehjemmet er en selvejende institution oprettet af Landsforeningen Arbejde Adler. Botilbuddet henvender sig til voksne, der ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, og som på grund af særlige vanskeligheder mangler botilbud eller støtte og omsorg.Hjemløse er mennesker, der enten ikke har en bolig, eller som har en bolig, de ikke kan opholde sig i. Samtidig kæmper hjemløse med andre problemer, fx psykiske vanskeligheder, misbrug, krimininalitet, dårlige sociale og økonomiske forhold, voldelige parforhold etc.

Roskildehjemmet blev i 2017-19 ny- og ombygget og har nu en fuld belægning på 50 pladser

Roskildehjemmets arbejde tager afsæt i følgende værdisætninger:

  • At alle mennesker har en selvstændig værdi.
  • At ethvert menneske har fysiske, psykiske, sociale og åndelige behov, som skal tilgodeses.
  • At alle mennesker har krav på at blive mødt med varme, forståelse, respekt og ligeværdighed.
  • At der lægges vægt på fællesskab med andre og kærlighed til hinanden.
  • At gensidig omsorg for den enkelte er i fokus.
  • At ethvert menneske har nogle specielle evner, så alle kan give og modtage i et fællesskab.
  • At alle mennesker har ret til indflydelse på deres egen situation, med hvad deraf følger af krav, frihed under ansvar og medbestemmelse.
  • At der lægges vægt på tilgivelse og forsoning mellem mennesker.
  • At hvert enkelt menneske har mulighed for at skabe forandringer i egen tilværelse.

 

Læs mere på hjemmesiden ved at klikke på billedet her: