Forsorgshjemmet Godrum

Godrums primære opgave er at hjælpe mennesker, som pga. særlige sociale vanskeligheder har behov for et midlertidigt botilbud samt aktiverende støtte og omsorg.

Det overordnede mål er at give den enkelte beboer en sammenhængende og helhedsorienteret støtte. Udgangspunktet er beboerens egne ønsker og ressourcer. Der arbejdes efter hjælp- til selvhjælpprincippet.

Under opholdet arbejdes der på, at den enkelte beboer opnår fysisk, psykisk og social stabilitet.

En af forudsætningerne herfor er, at den enkelte beboer får afklaret og opnår forståelse for sin egen situation, således at evt. yderligere hjælpetilbud kan iværksættes. Målet med ovenstående er at øge den enkelte beboers livskvalitet samt skabe basis for en så selvstændig tilværelse som mulig.

Godrum ser det som afgørende, at den enkelte beboer trænes i at opretholde en struktureret hverdag, hvori der bl.a. indgår daglig beskæftigelse.

Forsorgshjemmet Godrum er en del af Godrum-gruppen, som også består af plejehjemmet Landlyst og udslusningsafdelingen Lysbro i Silkeborg.

 

Læs mere på hjemmesiden ved at klikke på billedet her: