Lysbro

Lysbro er en botrænings- og udslusningsafdeling af den selvejende institution GodrumGruppen.

Målgruppen for Lysbro er personer over 18 år, som for en periode har behov for at opholde sig i en stof- og alkoholfri ramme, og som har brug for støtte til at opnå en mere stabil tilværelse.
Målgruppen er karakteriseret ved at have flere komplekse problemstillinger i deres liv ofte med misbrug af stoffer, hash eller alkohol. Ofte har tilværelsen været så ustabil at ingen instans reelt har overblik over disse problemer, endsige har kunnet iværksætte en samlet, koordineret indsats.

Lysbro tilbyder en udredning og en afklaring af beboerens samlede situation, hvor der ydes støtte til at fastholde fokus og motivation for beboerens indsats. Derved kan beboeren forbedre sin livssituation og få etableret kontakt til de relevante instanser.

Målgruppen er bred og der kan være behov for yderlig udredning i forhold til personer med særlige behov og problemstillinger.

Botræningstilbudet ligger 3 kilometer fra Silkeborg centrum i naturskønne omgivelser ned til Lyså. Huset har 12 enkeltværelser med eget toilet og bad.Derudover er der fælles køkken, spisestue, tv-stue, pc-rum, billardrum og rygestue. Aktivitetshuset er en separat bygning, hvor der er bordtennis, værksted og rum til forskellige kreative udfoldelser.

Fra Lysbro har man rig mulighed for at sejle en tur ud på Ørnsø eller Langsø. Vi har kanoer og en båd med påhængsmotor som man kan benytte sig af i fritiden.

Under opholdet på Lysbro forventes det af dig, at du indgår positivt i fællesskabet med de andre beboere. Det forventes også, at du aktivt deltager i de daglige gøremål hvis ikke andet er aftalt. Gøremål har til formål at afklare og fremme din arbejdsevne ift. fremadrettet beskæftigelse uden for huset.

Læs folderen ‘Velkommen til Lysbro’

 

Læs mere på hjemmesiden ved at klikke på billedet her: