Værdier og visioner

Arbejde Adler er en folke­kirkeligt forankret social forening, som arbejder under mottoet: Værdighed, selvrespekt og næstekærlighed.

Arbejde Adler er historisk etableret i den periode, hvor de folkelige bevægelser iværksatte frie skoler, andels- foretagender, fagforeninger og socialt arbejde af mange slags. Arbejde Adler har sin plads i den kirkelige/diakonale tradition, som tager nye initiativer på områder, hvor medmenneskelig omsorg er forsømt.

Kærlighed, Selvrespekt og Næstekærlighed

Arbejde Adler er en folke­kirkeligt forankret social forening, som arbejder under mottoet: Værdighed, selvrespekt og næstekærlighed. Landsforeningen og dens institutioner arbejder med henblik på at hjælpe mennesker, som i kortere eller længere tid befinder sig i en vanskelig livs­situation pga. hjemløshed, misbrug eller psykisk sygdom. Arbejdet sker ved i videst mulige omfang at medvirke til aktivering, fremme sundhed, samt forebygge og behandle misbrugs- relaterede- og psykiske sygdomme.

Billedtekst:  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.