Vedtægter

Alle demokratiske foreninger har vedtægter. Disse fungerer som et regelsæt, der regulerer en forenings funktion og virke. Landsforeningen Arbejde Adler har derfor nogle vedtægter, som konkretiserer følgende:

”Navn og hjemsted, Formål, Opgaver, Medlemskab, Generalforsamling, Ekstraordinær generalforsamling, Bestyrelsen, Økonomi og Vedtægtsændringer og ophørsbestemmelser” (Landsforeningens årsmøde i Kolding: 2017).   

Læs vedtægter her.