Vi tilbyder

Samarbejde

Arbejde Adler samarbejder med en lang række organisationer på hjemløseområdet samt med kommuner og regioner via den konkrete indsats på vore institutioner.

Landsforeningen er medlem af Dansk Diakoniråd. Desuden samarbejder vi med lokale kirker, foreninger mv., som støtter vores arbejde.


Formidling, foredrag og debat

Som humanitær og kirkeligt forankret organisation på udsatteområdet er det centralt, at Arbejde Adler påtager sig rollen som fortaler for udsatte medborgere. Gennem vores konkrete indsats på institutionerne og i vores øvrige aktiviteter har vi dagligt kontakt med mennesker, som har meget svære livsvilkår og svært ved selv at komme til orde. Arbejdet med gøre opmærksom på de udsattes problemer og behov er en opgave, som Arbejde Adler blandt andet løser gennem oplysningsarbejde

Landsforeningens sekretariat og de enkelte institutioner stiller sig gerne til rådighed, når virksomheder, foreninger, kirke, skoler og uddannelsessteder osv. ønsker foredrag om Arbejde Adlers virke.

Ligeledes deltager vi altid gerne i debatarrangementer eller i andre sammenhænge, hvor vores viden og erfaring fra hjemløse- og udsatteområdet er relevant.

Tag kontakt til Landsforeningens sekretariat på tlf: 40 41 44 43 eller på mail: tl@arbejdeadler.dk med henblik på at drøfte jeres behov for foredrag mv.


Bestil informationsmateriale

  • 12 dage uden hjem – En dagbog blandt gamle hjemløse. Arbejde Adler har sammen med EGV udgivet bogen 12 dage uden hjem. Bogen er skrevet af George W. Leeson og er en samling af dagbogsnoter og fortællinger om ældre hjemløse fra et større forskningsprojekt. Bogen koster 20 kr. + porto.

  • Landsforeningens folder. Folderen introducerer til vores indsats og institutioner. Folderen kan bestilles gratis.

  • At komme videre – Beretninger om borgere på aflastningen i Arbejde Adlers Hus på Nørrebro.

Kontakt sekretariatet for bestilling af ovenforstående materialer klik her.