Mangler helheden kan det nemt gå galt

Af Torben Larsen
Formand for Landsforeningen Arbejde Adler

20. juni 2021

Nyt litteraturstudie viser, at hvis ikke den rette og nødvendige støtte er til stede, når en hjemløs får en ny bolig, så vil mange opleve smertelige tilbagefald og nederlag. Læs mere her og download rapporten fra Analyse & Tal

Ingen tvivl om at fokus på indsatsen for at finde boliger til hjemløse er det allerførste kommunerne og herbergerne skal gøre. Men i glæden over, at den såkaldte Housing first metode på en effektiv måde kan bringe antallet af hjemløse ned, rejses der alligevel et advarselssignal: Er der ikke den nødvendige støtte til at få den nye bolig til at blive startskuddet på en ny tilværelse, vil mange opleve smertelige tilbagefald og nederlag.

Det viser et litteraturstudie, som herberget Overførstergården, Landsforeningen Arbejde Adler og de hjemløses egen organisation SAND har fået Analyse & Tal til at gennemføre. Rapporten der blandt andet indeholder en gennemgang af analyser fra Vive, Ankestyrelsen og fra de tre organisationers undersøgelse ”Efter ophold på hjemløseinstitutioner”, er der også en række interviews med fagpersoner, der perspektiverer efterforsorgen som et vigtigt element i Housing First – strategien.


Rapporten peger på herbergernes potentiale i relation til egen bolig og i den forbindelse på de tillidsfulde relationer, der ofte skabes mellem borgere og bostøtte medarbejdere på herbergerne. Relationer der kan vise sig meget nyttige i processen med udflytningen fra den trygge institution til den krævende situation i egen bolig, og som kan være afgørende til at sikre en trygt samarbejde mellem borgeren og kommunen.

Samtidig vil efterforsorgen kunne medvirke til at etablere og dyrke sociale netværk, således at overgangen til en selvstændig og stabil hverdag kan sikres og ensomhed forebygges. Desværre er den opfølgning, som kommunerne tilbyder i forbindelse med Housing First indsatsen forholdsvis kortvarig og sjældent omfattende alle problemstillinger. De fleste hjemløse, der får ny bolig via Housing First klarer sig rigtig godt, medens de får støtten fra kommunen, men risikoen for at det går knapt så godt, når støtten reduceres eller forsvinder helt, er desværre stor. Her vil et samarbejde mellem kommuner og herberger og foreninger og andre fra civilsamfundet kunne bidrage til en samlet indsats, der kan udgøre en effektiv helhed.

Du kan downloade litteraturstudiet og rapporten her: Efterforsorg i en Housing First-strategi – et litteraturstudie