Hjemløse menneskers veje til et værdigt liv

Af Troels Klinke Wæver
Udviklingskonsulent i Landsforeningen Arbejde Adler

9. september 2021

Hjemløshed er andet og mere end at mangle en bolig. Hjemløshed må forstås som en afledt effekt af en lang række forskellige problematikker ifm. udsathed - og en strategi for at 'løse' hjemløshedsproblemet må indtænke dette i støtte, efterforsorg og fremme af en hverdagsvirkelighed med selvstændighed, værdighed og beskæftigelse.

Den 8. september afholdt vi sammen med SAND – de hjemløses organisation og herberget Overførstergården konferencen “Hjemløse menneskers veje til et værdigt liv” i Fællessalen på Christiansborg.

Op imod 100 mennesker brugte dagen på at drøfte en bred vifte af sammenhængende problematikker og udfordringer – boliger, som er til at betale, sundhed, støtte og hjælp til en række af hverdagens udfordringer og problematikker, arbejde og beskæftigelse, en følelse af at bidrage til samfundet og sine medmennesker.

Hjemløshed handler ikke alene om ikke at have en bolig – det er en langt bredere problematik. Fokuseres der kun på selve boligen misser man at se – og hjælpe til at løse – den mangfoldighed af problematikker, som hjemløsheden ofte er en afledt affekt af.

Et menneske, som er hjemløs, har et hverdagsliv, som lige så godt kan beskrives med andre ord som trøstesløs, nytteløs, magtesløs, værdiløs, identitetsløs, venneløs, håbløs, udsigtsløs, chanceløs, tandløs, arbejdsløs…….(citat: Cliff Kaltoft fra Landsforeningen af Væresteder).

Derfor var et af hovedbudskaberne den helt enkle, men meget vanskelige ‘tvungne opgave’: Mennesker er forskellige – søg derfor individuelle løsninger, som passer til den enkelte. Selvstændighed er et helt centralt begreb. Nogle har brug for mennesker omkring sig, for at føle sig tryg og føle en hjemlighed, andre har brug for at være alene. Der er ikke ‘one size fits all’.

Hjemløshed afhjælpes ikke af flere nye boliger og dét er så det. Hjemløshed og generel udsathed hænger sammen. Værdige liv handler også om sundhed, om ensomhed, om muligheden for at have et arbejde, at være virksom, i en grad og med et indhold, som passer til hver enkelt.

Udsendt pressemeddelelse: Pressemeddelelse_Hjemløse menneskers veje til et værdigt liv_130921

Materialer fra konferencen:

Henriette Zeeberg Socialstyrelsen

Tom Rønning Odense Kommune

Henrik Thiesen_Sundheds Team København