Temadage om misbrug, personlighedsforstyrrelser og ulighed

Af Torben Larsen
Formand for Landsforeningen Arbejde Adler

17. december 2021

Hvert år mødes medarbejderne fra de forskellige institutioner tilknyttet Landsforeningen Arbejde Adler til to dage med faglig inspiration og læring. I år havde vi inviteret fire inspirerende oplægsholdere til at fortælle om temaerne misbrug, personlighedsforstyrrelser og ulighed

Med afsæt i Arbejde Adlers værdier værdighed – selvrespekt – næstekærlighed afholdt foreningen for nylig temadage med deltagelse af 80 medarbejdere fra landsforeningens institutioner. Formålet var at høste faglig inspiration og læring samt styrke kontakten mellem kolleger på tværs af landet. Foruden interne oplægsholdere underviste psykolog Irene Oestrich, professor Morten Sodemann, journalist Lars Olsen og advokat Ida Nordland.

Landsforeningens formand, Torben Larsen, åbnede temadagene med et oplæg om det aktuelle klima for de socialt udsatte. Han satte især fokus på tre store problemer, nemlig misbrug, utilstrækkelige behandlingstilbud til mennesker med personlighedsforstyrrelser samt den øgede sociale ulighed. Torben Larsen beskrev desuden, hvordan skiftet fra velfærdsstat til konkurrencestat har medført en stigende marginalisering af de ressourcesvage medborgere, samt at samfundskulturens høje forventninger til den enkeltes selvrealisering efterlader både marginaliserede og velfungerende borgere i en risiko for rådvildhed, udmattelse og handlingslammelse.

Psykolog Irene Oestrich koblede personlighedsforstyrrelser og misbrug sammen i et indlæg rigt på anvisninger til brug i det daglige arbejde. Hun slog en vigtig pointe fast; nemlig at det er svært at forstå afhængighed af rusmidler for den, der ikke har prøvet det selv. Det er store kræfter, den afhængige er oppe imod, som vedkommende ikke skal stå alene med. Det er desuden vigtigt at forklare klienten, at man ikke kan ”gøre for det” – men godt ”kan gøre noget ved det”.

Professor Morten Sodemann talte om sårbarhed og ulighed i behandlingssystemet og identificerede, hvordan manglende social kapital gør patienter sårbare i systemet. At forstå patientens eller klientens sociale kapital er væsentlig for at kunne forstå den enkeltes problemer såvel som at finde brugbare løsninger.

Journalist og samfundsdebattør Lars Olsen tegnede et samfundsportræt af Danmark og nævnte tre overordnede tendenser: Det øvre lag er blevet rigere og større, der er en stigende utryghed i samfundet, og der ses en forskydning i den sociale geografi. Lars Olsen byggede sit oplæg på et omfattende statistisk materiale offentliggjort i bogen ”Rige børn leger bedst”, som opnåede stor opmærksomhed i efteråret.

Advokat Ida Nordland fra Tænketanken Justitia talte om den manglede retssikkerhed for udsatte borgere. Hun nævnte fire problemer, som Justitia har identificeret: At kommunerne træffer mange forkerte og mangelfulde afgørelser, at den socialretlige lovgivning er kompleks og hyppigt ændres med øget risiko for fejl, at kommunerne træffer grænsesøgende afgørelser for at spare penge, og at den grundlovssikrede ret til lige adgang for domstolene i praksis er ikke-eksisterende.

Læs vores pixi-rapport fra Temadagene